d4a LOGO
Основна цел на проекта DATA4ACTION е да развие сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на обмен на данни с цел да обезпечи изготвянето на местни или регионални енергийни планове за действие. В рамките на проекта, Енергийна Агенция - Пловдив създаде първата в България Обсерватория за енергия, околна среда и климат. Повече за нея и нейните дейности, можете да прочетете на следния линк: http://observatory.eap-save.eu/ и в нейната брошура.
DATA4ACTION свърза доставчиците на данни и местните власти в 12 Европейски града, за да установи партньорство между тях за успешен обмен на данни в подкрепа на реализиране и мониторинг на Планове за устойчиво енергийно развитие (ПУЕР). Съществуващите енергийни обсерватории в Европа предадоха своя опит и знания за дефиниране и реализиране на партньорски модели за създаване и мониторинг на ПУЕР. Партньорските модели ще могат да се репликират в Европа и са създадени да промотират дългосрочно сътрудничество.

Проектът DATA4ACTION:

- Изследва подходите за подобряване на достъпа до енергийни данни за местните власти за по-добро реализиране и мониторинг на Плановете за устойчиво енергийно развитие и идентифицира и промотира модели на ефективно сътрудничество с доставчиците на енергийни данни;
- Осъществи една европейска и 12 регионални кръгли маси за представяне на нуждите на местните власти за споделянето на данни, бариерите за доставчиците на данни и спомагащите фактори за споделяне на данни както и идентифициране на най-добри практики за обмена на данни;
- Мобилизира местните власти и доставчиците на данни да си сътрудничат при реализирането на дълготраен модел за обмен на данни при енергийното планиране;
- Фасилитира сътрудничество и взаимопомощ между регионалните и местните власти при управление на енергийните данни чрез създаване на специализирани структури;
- Демонстрира моделите за обмен на данни в партньорските региони и предостави ефективна подкрепа за успешното реализиране и мониторинг на плановете за устойчиво енергийно развитие, съставени с местни данни;
- Подкрепа обмена на знания и мултиплициране на ефективните модели в други европейски региони;
- Промотиране на инициативата Конвента на кметовете и използването на инструменти за устойчиво енергийно планиране от местните или регионалните власти.
 
Повече за проекта можете да прочетете в неговите бюлетини: Бюлетин 1 , Бюлетин 2 , Бюлетин 3 , Бюлетин 4 ,Бюлетин 5

 

За повече информация за проекта Data4Action, моля посетете http://data4action.eu/

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir