Конвентът на Kметовете и устойчиви енергийни общности
- Разработване на планове за действие за устойчиво енергийно развитие - стимулиране използването на ВЕИ, оползотворяване на местните ресурси и прилагане на мерки за ЕЕ
- ЕЕ & ВЕИ в малки и средни предприятия
- Енергийни оценки, препоръки за намаляване на енергийните разходи
- Разработване на проекти за финансиране по структурните фондове и други международни проекти
 
ЕЕ & ВЕИ на сгради
- Енергийни оценки, обследвания и концепции
- Смяна на горивата с високотехнологични ВЕИ инсталации за отопление и охлаждане
- Договаряне финансиране от трета страна 
- Популяризиране изграждането на зелени сгради
 
Управление на мобилността
- Разработване на фирмени, общински, регионални стратегии, политики и планове за управление на мобилността
- Въвеждане на алтернативни начини на придвижване: разработване на схеми за споделени пътувания 
- Обучения по управление на мобилността за общини, фирми, НПО
- Оценка на проекти по управление на мобилността
 
Eнергийно образование и информация
- Разработване и адаптиране на образователни материали за ученици и учители
- Провеждане на образователни и информационни кампании
- Интегриране на еко-енергийни знания и умения в учебните програми и планове

Еко-енергийно планиране и развитие
- Разработване на общински стратегии, програми и планове за ЕЕ по чл. 11 от ЗЕЕ
- Извършване на проучвания за потенциала на ВЕИ
- Разработване на общински програми и планове за действие за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива по чл. 10 от ЗЕВИ
- Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качество на атмосферния въздух (КАВ) по чл. 27 от ЗЧАВ
- Актуализиране на общенски програми за опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС
 
Експертизи и консултации
- Технически съвети по реализиране на проекти, помощ при изготвянето и изпълнението им
- Обучения, дискусии и дейности с общини, бизнес - партньори и неправителствени организации
 
Разработване на проекти
- Предпроектни и прединвестиционни проучвания
- Привличане на инвестиции за иновационни проекти
- Кандидатстване, защита и управление на проекти
- Мониторинг на изпълнението на проекти
- Консултиране на заинтересовани лица
.

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir