yep
Главната цел на проект YEP! (Млади енергични хора!) е да се увеличи разумното и устойчиво енергийно потребление и  използването на ВЕИ, чрез което да се намалят въглеродните емисии от училищата и работните места  и офисите. Това беше постигнато, чрез образователна програма за ученици в средния курс на обучение (15-19 години), включваща развитието на практически  умения и прилагането им в училище и на работното място.
 
В проекта взеха участие 9 Европейски страни. Участниците по проекта организираха местен съвет с представители на всички ключови организации, който да докладва за напредъка на проекта. Бяха включени преподаватели в средните училища, представители на образователните институции, представители на бизнеса и на други заинтересовани организации (енергийни  агенции, браншови организации и др.)
 
Професионалните училища бяха основен партньор по проекта. Те съдействаха за разработването на работна програма за подготовката на  училищен екип за управление на енергийното потребление. Училищната сграда и общността бяха използвани за основа за придобиване на умения, които да бъдат приложени и на работното място. Професионалните гимназии по строителство, геодезия и архитектура, както и други професионални училищаучастваха в пилотната фаза за България.
 
Училищни екипи за управление на енергията поддържаха връзка с бизнеса, който подкрепи проекта осигурявайки информация и свободни работни (стажантски) места, за да могат учениците да приложат наученото в реалния живот.
 
Програмата на учениците беше разработена на базата на висококачествени образователни ресурси, създадени след преглед на най-добрите съществуващи практики.По време на проверката на дейностите по проекта, тези ресурси бяха тествани и преработени, за да могат да служат за най-добри практики в България
 
ЕТАПИ НА ПРОЕКТА
1. Идентифициране на най-добри практики и ключови играчи, създаване на местни наблюдаващи съвети 
2. Подготовка и създаване на образователнен пакет за енергиен мониторинг и саниране на сгради за професионално обучение в професионалните гимназии. Подготовка на учениците в училище и прилагане на наученото в реални, действащи фирми
3. Организиране на национални конференции за представяне на резултатите от проекта, като бъдещи най-добри практики.
  
Прочетете...
 
ПАРТНЬОРИ
2. Agenzia Energetica della Provincia di Livorno
4. Agència Energètica de la Ribera
 
 
Повече за проект YEP!, можете да прочетете на http://www.youngenergypeople.com/
.

Събития

Предишният месец Септември 2017 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 35 1 2 3
week 36 4 5 6 7 8 9 10
week 37 11 12 13 14 15 16 17
week 38 18 19 20 21 22 23 24
week 39 25 26 27 28 29 30
Developed By The Best Design.ir