Енергийна Агенция Пловдив

Кои сме ние
На 22 април 2000 бе създадена Енергийна агенция – Пловдив (ЕАП) с главна цел осъществяване на енергийна ефективност на местно и национално ниво. ЕАП работи за намаляването на енергийнoто потребление и емисиите въглероден двуокис. Агенцията популяризира технологии за възобновяеми енергии и алтернативни източници на енергия като една от 400 подобни агенции в Европа, създадени под егидата на Европейската Комисия. ЕАП разработва стратегии, механизми и практики за енергийна ефективност. ЕАП е в близко сътрудничество с агенции в цяла Европа. ЕАП популяризира енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници; предоставя експертизи, консултации, информации; популяризира стандарти, програми и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие. Множество Европейски партньори определят Енергийна агенция - Пловдив като една от най-успешните агенции в Централна и Източна Европа.


Какви са нашите цели
1. Разработване на стратегии, програми и планове за действие за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и управление на мобилността на местно и обшинско и регионално ниво;
2. Предоставяне на информация, обучения и лобиране за използването на ВЕИ;
3. Повишаване на общественото съзнание относно връзката между енергийната ефективност и климатичните промени;
4. Популяризиране на програми, институции и инвестиции, които поощряват устойчивото енергийно развитие, вкл. възобновяеми енергийни източници;
5. Създаване и реализация на атрактивни за отпускане на кредити демонстрационни проекти, свързани с енергийна ефективност и ВЕИ;
6. Окуражаване на международното сътрудничество с фокус на финансиране и пазарен пробив.
 
Какво казват другите за нас
FEDARENE, европейската федерация на регионални енергийни и екологични агенции, публикува статия за работата на Енергийна агенция - Пловдив в един от своите бюлетини INFO FEDARENE. Статията е посветена на необходимостта от Европейско сътрудничество на регионално ниво, и можете да я прочетете тук. Освен на английски, можете да прочетете материала и на немски.

 
За повече информация, разгледайте нашата брошура: Корпоративна брошура Енергийна Агенция - Пловдив 
 
Контакти:
бул. Руски 139, ет.3, оф. 301
Тел.: 032/625 755
Факс: 032/625 754
.

Събития

Предишният месец Март 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 9 1 2 3 4
week 10 5 6 7 8 9 10 11
week 11 12 13 14 15 16 17 18
week 12 19 20 21 22 23 24 25
week 13 26 27 28 29 30 31
Developed By The Best Design.ir