very school

Eнергийният менеджмънт е ключов фактор за ускоряване на процеса на преминаване къмнисковъглеродна икономика“, със сгради с потребление на енергията близко до нулево илиенергийно-пасивни сгради. В този смисъл, Училищният сграден фонд има голямо значение в ЕС поради неговия потенциал: над 22% от европейското население всеки ден посещава училище - това са 107 милиона учащи се и повече от 3 милиона преподаватели, училищен персонал и администратори. Делът на обществените разходи възлиза на 4,9% от БВП (за сравнение - 7,2% за здравеопазването).

В училищата минава значителна част от времето ни, поради това те са обект на всеобщ интерес - училищата са организирани иразполагат с потенциал за комуникация. Училищата генерират знания, там се обучава поколението на бъдещимениджъри и се формира съзнанието им за бъдещата отговорност срещу неразумното използване на енергийните ресурси, водещо до екологични кризи. Но Eнергийният менеджмънтв училищния сграден фонд продължава да е причина за безпокойство поради факта, че европейските училищни сгради преобладаващо са старии изградени по нормативи, които не отговарят на съвременните стандарти. В повечето случаи, училищата са държавна или общинска собственост и са наследили стари системи за осветление, отопление, вентилация и климатизация, които изискват скъпа поддръжка.

Проектът VERYSchool е ориентиран към крайния резултат. Той е фокусиран върху пилотните демонстрации и проверка на постигнатото чрез Енергиен Навигатор за Действие (EНД), разработен и приложим в енергийния сектор. ЕНД е инструментът за решения на база интегриране на хардуера и софтуера на тестваните технологии (той вече е на пазара). ЕНД дава възможност за управление на цялата верига: от една страна Заинтересованите страни , които определят Програмата за управление на енергията в съответствие с международния стандарт ISO 50001, и от друга - Потребителите , изпълняващи ефективна Система за Енергиен Мениджмънт в училищата, както на местно ниво (сграда), така и на териториално ниво.

 

Прочетете...

Брошурата по проект VerySchool

 

Вижте видео на проекта: 

 

За повече информация, посетете сайта на проект VerySchool: http://www.veryschool.eu/

 

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir