d4a LOGO
Основна цел на проекта DATA4ACTION е да развие сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на обмен на данни с цел да обезпечи изготвянето на местни или регионални енергийни планове за действие. В рамките на проекта, Енергийна Агенция - Пловдив създаде първата в България Обсерватория за енергия, околна среда и климат. Повече за нея и нейните дейности, можете да прочетете на следния линк: http://observatory.eap-save.eu/ и в нейната брошура.
DATA4ACTION свърза доставчиците на данни и местните власти в 12 Европейски града, за да установи партньорство между тях за успешен обмен на данни в подкрепа на реализиране и мониторинг на Планове за устойчиво енергийно развитие (ПУЕР). Съществуващите енергийни обсерватории в Европа предадоха своя опит и знания за дефиниране и реализиране на партньорски модели за създаване и мониторинг на ПУЕР. Партньорските модели ще могат да се репликират в Европа и са създадени да промотират дългосрочно сътрудничество.

Проектът DATA4ACTION:

- Изследва подходите за подобряване на достъпа до енергийни данни за местните власти за по-добро реализиране и мониторинг на Плановете за устойчиво енергийно развитие и идентифицира и промотира модели на ефективно сътрудничество с доставчиците на енергийни данни;
- Осъществи една европейска и 12 регионални кръгли маси за представяне на нуждите на местните власти за споделянето на данни, бариерите за доставчиците на данни и спомагащите фактори за споделяне на данни както и идентифициране на най-добри практики за обмена на данни;
- Мобилизира местните власти и доставчиците на данни да си сътрудничат при реализирането на дълготраен модел за обмен на данни при енергийното планиране;
- Фасилитира сътрудничество и взаимопомощ между регионалните и местните власти при управление на енергийните данни чрез създаване на специализирани структури;
- Демонстрира моделите за обмен на данни в партньорските региони и предостави ефективна подкрепа за успешното реализиране и мониторинг на плановете за устойчиво енергийно развитие, съставени с местни данни;
- Подкрепа обмена на знания и мултиплициране на ефективните модели в други европейски региони;
- Промотиране на инициативата Конвента на кметовете и използването на инструменти за устойчиво енергийно планиране от местните или регионалните власти.
 
Повече за проекта можете да прочетете в неговите бюлетини: Бюлетин 1 , Бюлетин 2 , Бюлетин 3 , Бюлетин 4 ,Бюлетин 5

 

За повече информация за проекта Data4Action, моля посетете http://data4action.eu/

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir