Step2sport logoВ Европа съществуват около 1,5 милиона спортни сгради, които представляват 8% от общия сграден фонд. По-голямата част от спортните сгради са изградени преди 1980 г. и в много малка част от тях са извършвани промени спрямо първоначалните условия, което поражда нужда от ремонтни дейности. Проект STEP-2-SPORT цели да подпомогне обновяването на съществуващи спортни сгради чрез стъпка по стъпка реновиране до достигане на близко до нулевото енергийно потребление, допринасяйки за енергийните цели поставени от ЕС. Проектът обхваща използването на интегрирани инициативи, фокусирайки се върху енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

 За пилотни сгради са избраните следните два типа спортни сгради:

  • Плувни басейни: проектът се фокусира върху плувни басейни, поради високата им енергийна консумация, в следствие на големите количества изпарения и необходимата организирана вентилация.
  • Закрити спортни зали: мултифункционални спортни центрове, гимнастически зали и салони, училищни спортни сгради, интегрирани спортни съоръжения, ледени пързалки.

Участници в проекта са 12 партньора от 7 Европейски страни. Проектът стартира на 1 Март 2014 и е с продължителност 36 месеца.

Основните цели на проект STEP-2-SPORT са:

1. Да бъде изпълнено стъпка по стъпка обновяване за достигането на близко до нулевото енергийно потребление в 22 Европейски спортни сгради. За целта ще бъдат извършени енергийни обследвания за определяне на енергийният клас на сградата и идентифицирането на енергоспестяващи мерки. Ще бъде разработен план за действие за стъпка по стъпка обновяване, който ще улесни собствениците на пилотните сгради при подобряването на енергийната ефективност в тях и за достигане на енергийно нулево потребление в рамките на 10 годишен период. Планът за действие ще включва енергоспестяващи мерки, които ще бъдат изпълнени във времетраенето на проекта.

2. Да се направи пътна карта за достигането на почти нулево енергийно потребление в Европейските спортни сгради: закрити плувни басейни и закрити спортни съоръжения. Пътната карта ще включва показатели за енергийните характеристики на Европейски спортни сгради, краткосрочен и дългосрочен план за тяхното достигане, срокове за изпълнението на всяка от тези цели, иновативни бизнес модели за обновяване на спортните сгради, както и план за непредвидени ситуации.

3. Да даде препоръки за обща методология за сертифициране на спортни сгради в ЕС, подкрепяйки по този начин целите на Директива 2010/31/EU член 11.9, която изисква Комисията да приеме доброволни общи схеми за сертифициране на енергийните характеристики на нежилищни сгради.

4. Да разпространи резултатите от проекта сред други спортни сгради с цел повишаването на информираността на целевите групи за пазара на стъпка по стъпка обновяване и за репликиране на добрите практики. Използването на възобновяеми енергийни източници ще бъде насърчено, като важен принос за постигането на целите на ЕС за 2020 г. за спестяване на 20 % от потреблението на първична енергия, което е определено като ключова стъпка за постигането на дългосрочните цели за опазване на енергия и климат. Тъй като повечето спортни съоръжения са обществени сгради и в съответствие с Плана за Енергийна Ефективност 2011 на Европейската Комисия, който насърчава водещата роля на публичния сектор, проект Step2Sport ще подкрепи именно него с цел да даде ясен пример за спортни сгради с висока енергийна ефективност.

Освен това проект STEP-2-SPORT има за цел по-дългосрочен ефект и принос към Европейските стратегически цели за намаляване с повече от 20 % на CO2емисиите до 2020 г.:

1. Увеличаване на броят на съществуващите спортни сгради в ЕС със сертификат за енергийни характеристики, като основен подход за обновяване и за достигане на близко до нулевото енергийно потребление.

2. Увеличаване на инвестициите за енергийната ефективност и използването на ВЕИ в спортни сгради. В днешно време в някои страни, инвестиционните разходи представляват сериозна пречка за използването на енергийно ефективни технологии.

3. Подкрепа на Плана за Енергийна Ефективност 2011 и Споразумението на кметовете – Конвентът на Кметовете.

 

Зала "Дунав"

Зала "Левски"

Зала "Локомотив"

Брошура на проект Step-2-Sport

 

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir