Конвентът на Kметовете и устойчиви енергийни общности
- Разработване на планове за действие за устойчиво енергийно развитие - стимулиране използването на ВЕИ, оползотворяване на местните ресурси и прилагане на мерки за ЕЕ
- ЕЕ & ВЕИ в малки и средни предприятия
- Енергийни оценки, препоръки за намаляване на енергийните разходи
- Разработване на проекти за финансиране по структурните фондове и други международни проекти
 
ЕЕ & ВЕИ на сгради
- Енергийни оценки, обследвания и концепции
- Смяна на горивата с високотехнологични ВЕИ инсталации за отопление и охлаждане
- Договаряне финансиране от трета страна 
- Популяризиране изграждането на зелени сгради
 
Управление на мобилността
- Разработване на фирмени, общински, регионални стратегии, политики и планове за управление на мобилността
- Въвеждане на алтернативни начини на придвижване: разработване на схеми за споделени пътувания 
- Обучения по управление на мобилността за общини, фирми, НПО
- Оценка на проекти по управление на мобилността
 
Eнергийно образование и информация
- Разработване и адаптиране на образователни материали за ученици и учители
- Провеждане на образователни и информационни кампании
- Интегриране на еко-енергийни знания и умения в учебните програми и планове

Еко-енергийно планиране и развитие
- Разработване на общински стратегии, програми и планове за ЕЕ по чл. 11 от ЗЕЕ
- Извършване на проучвания за потенциала на ВЕИ
- Разработване на общински програми и планове за действие за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива по чл. 10 от ЗЕВИ
- Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качество на атмосферния въздух (КАВ) по чл. 27 от ЗЧАВ
- Актуализиране на общенски програми за опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС
 
Експертизи и консултации
- Технически съвети по реализиране на проекти, помощ при изготвянето и изпълнението им
- Обучения, дискусии и дейности с общини, бизнес - партньори и неправителствени организации
 
Разработване на проекти
- Предпроектни и прединвестиционни проучвания
- Привличане на инвестиции за иновационни проекти
- Кандидатстване, защита и управление на проекти
- Мониторинг на изпълнението на проекти
- Консултиране на заинтересовани лица

Събития

Предишният месец Април 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 13 1
week 14 2 3 4 5 6 7 8
week 15 9 10 11 12 13 14 15
week 16 16 17 18 19 20 21 22
week 17 23 24 25 26 27 28 29
week 18 30
Developed By The Best Design.ir