Еко-енергийно планиране и развитие
- Разработване на общински стратегии, програми и планове за ЕЕ по чл. 11 от ЗЕЕ
- Извършване на проучвания за потенциала на ВЕИ
- Разработване на общински програми и планове за действие за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива по чл. 10 от ЗЕВИ
- Разработване и актуализиране на общински програми и планове за качество на атмосферния въздух (КАВ) по чл. 27 от ЗЧАВ
- Актуализиране на общенски програми за опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС
 
 
Конвентът на Kметовете и устойчиви енергийни общности
- Разработване на планове за действие за устойчиво енергийно развитие - стимулиране използването на ВЕИ, оползотворяване на местните ресурси и прилагане на мерки за ЕЕ
- ЕЕ & ВЕИ в малки и средни предприятия
- Енергийни оценки, препоръки за намаляване на енергийните разходи
- Разработване на проекти за финансиране по структурните фондове и други международни проекти
 
 
Управление на мобилността
- Разработване на фирмени, общински, регионални стратегии, политики и планове за управление на мобилността
- Въвеждане на алтернативни начини на придвижване: разработване на схеми за споделени пътувания 
- Обучения по управление на мобилността за общини, фирми, НПО
- Оценка на проекти по управление на мобилността
 
 
Eнергийно образование и информация
- Разработване и адаптиране на образователни материали за ученици и учители
- Провеждане на образователни и информационни кампании
- Интегриране на еко-енергийни знания и умения в учебните програми и планове

 
Експертизи и консултации
- Технически съвети по реализиране на проекти, помощ при изготвянето и изпълнението им
- Обучения, дискусии и дейности с общини, бизнес - партньори и неправителствени организации
 
 
Разработване на проекти
- Предпроектни и прединвестиционни проучвания
- Привличане на инвестиции за иновационни проекти
- Кандидатстване, защита и управление на проекти
- Мониторинг на изпълнението на проекти
- Консултиране на заинтересовани лица
.

Събития

Предишният месец Януари 2018 Следващият месец
П В С Ч П С Н
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31
Developed By The Best Design.ir